Information kring innergården

Förra veckan påbörjades arbetet med att restaurera vår innergård som inte använts på många år (2005 gjordes en enklare renovering med nytt gräs och nya möbler).
Murarna mot angränsande brf Majolican och framför allt Godsten 21 var i mycket dåligt skick och har rivits men kommer att byggas upp igen. Marken kommer att fyllas upp till ursprungsnivå och täckas med stenplattor istället för gräs då gräs och jord blir ett populärt tillhål för råttor. Grunden kommer målas och utebelysning installeras. Dekoration med växter i krukor samt någon form av växter på staketen mot grann-brf planeras.
Tanken är att innergården återigen ska bli en trevlig och fin gemensam plats för alla boende i huset.
Valet av entreprenör föll på Bonnies Bygg & Fastigheter AB som beräknar arbetstiden till 6 veckor. Under denna tid blir det förstås en del störande ljud på innergården.
Styrelsen har för planering och utsmyckning tagit hjälp av Trädgårdsgruppen som består av tre medlemmar i huset som ej sitter i styrelsen.

Vänliga hälsningar

Styrelsen