Balkonger

Rökning på balkongerna är inte att rekommendera. Det kan lätt störa grannar.
Grillning på balkongerna är inte tillåtet.
Enligt stadgarna åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snö­skottning.