Inre underhåll

Vad får jag göra?
Se stadgarna paragraf 12 – 14.

Tänk på att du inte får ändra vattendragningen, avloppsdragningen, ventilationen och/eller riva väggar utan styrelsens godkännande.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för fasta vattenledningar, avloppsstammar, fasad, balkonger och fönstrens utsida inklusive de yttre fönsterbågarna.

Vissa ombyggnader kan kräva byggnadslov eller bygganmälan.En ombyggnad/renovering får heller inte medföra försämringar för grannar.

Kontakta alltid styrelsen om du har ombyggnadsplaner!