Namnskylt

För att få ett enhetligt intryck i vårt vackra trapphus ska alla ha likadana namnskyltar i mässing. Skylten betalas av lägenhetsinnehavaren och beställs hos Hallmans. Hallmans tillverkar skylten enligt förutbestämd föreningsstandard.

V.g. malla av (lämpligen med penna och en bit papper) de redan existerande skruvhål för att undvika ytterligare hål i Er dörr. Mallen är obligatorisk vid beställningstillfället.

Kontaktuppgifter skyltmakare:
Hallmans Skomakeri & Skor
Birkagatan 14
113 39 Stockholm
08-303 777