Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret. Den här försäkringen reglerar inte skador som sker i din lägenhet, såvida inte bostadsrättsföreningen orsakat skadorna. Det är mycket viktigt att du har en egen hemförsäkring som omfattar just bostadsrätt.