Parkeringsplatser

Anmäl till styrelsen via e-post om du vill hyra en av föreningens parketingsplatser.
Platserna tilldelas i kronologisk ordning efter anmälningsdatum.