Andrahandsupplåtelse

Om du behöver hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd.
För studier på annan ort eller tidsbestämt arbete på annan ort lämnas normalt tillstånd.
Airbnb och dylika organisationer är strikt förbjudet p g a oegentligheter i vissa fall.

Du riskerar att förlora din bostadsrätt om tillstånd inte inhämtas.

Avgift för andrahandsupplåtelse – 10% av prisbasbelopp/år.