Bredband

Vi har förhandlat om vårt avtal med Ownit för leverans av bredband till våra lägenheter. Vi kom bra ut och kostnaden sänks med 22% och hastigheten kommer att ökas med 10x. I dagsläget har vi 100/100 Mbit till våra lägenheter och efter uppgraderingen så kommer vi ha 1000/1000 Mbit vilket kommer att räcka ett bra tag.

Den 23 februari kommer en tekniker och byter ut den utrustning som vi har i källaren. Räkna med att ni kommer vara utan internet hela dagen så hitta ett alternativ om ni arbetar hemma. Varje medlem kommer att behöva göra en mindre justering i sin router efter bytet i källaren är klart. Det kommer att finnas mer information på anslagstavlan när vi närmar oss den 23:e

Mvh

Styrelsen