Inbrott i förråd

Vi har tyvärr haft ett inbrott i ett av våra förråd vilket upptäcktes den 18/9. På förekommen anledning kommer här några tips för att minimera risken att det upprepar sig.

Portar & Dörrar: Håll dessa stängda. Om Du ser en öppen dörr utan någon i närheten så stäng! Notera att våra portar har en tendens att inte alltid gå i lås, så se till så att de verkligen stängs bakom dig.

Portkod: Lämna aldrig ut portkod till utomstående. Om okänd vill följa med dig in så fråga vilka de ska besöka.

Kodlåsen: Se till att våra kodlås är rena från smuts och fett. Kan man se vilka fyra siffror som används återstår endast 4⋅3⋅2⋅1 = 24 kombinationer. Då våra kodlås tillåter att man trycker i all oändlighet så är det endast frågan om en kort stunds tryckande för att komma in. Utan fyra givna siffror är möjliga kombinationer 10000.


Exempel på inbrottsvänligt portlås. Om tjuven kommer in genom porten kan nästa dörr vara din eller min.

Förrådet: Ha ett ordentligt lås! SSF rekommenderar att använda godkända hänglås i lägst klass 2 till vind och källarförråd.

Ju längre in i lokalen du har ditt förråd desto större risk.

Tjuven kan ofta arbeta ostörd, men ju säkrare låset är desto längre tid behöver han på sig.

Förvara inga dyrbarheter i ditt förråd.

Märk det som finns i förråden. Använd DNA-märkning för att märka och skydda exempelvis verktyg, cyklar, barnvagnar, sportutrustning och andra liknande värdeföremål.

Sist men inte minst. Dokumentera dina värdesaker.

* notis till dem som för tillfället har byggnadsställning nära sitt fönster eller balkong. Tänk på att det är lättare att ta sig in utifrån även på våningar högre upp i fastigheten.