Källaren

Arbetet med källaren påbörjades i slutet av maj. När golvet bilades upp var det bara att konstatera att skadorna under källargolvet var väsentligt värre än vi befarat. Rostiga avloppsrör läckte vilket medförde vattenskador, fukt och mögel under källargolvet. Detta medförde att alla fyllnadsmassor måste ersättas. Det var också stora slukhål – på en del ställen saknades två meter fyllnadsmassor under golvet och armeringen var undermålig.

Då det är väldigt trång nedgång till källaren var den enda maskin som gick ner en elektriskt driven skottkärra. Allt arbete med att riva gamla förråden, bila upp golvet, skyffla upp stenmassor i skottkärran, köra skottkärran uppför den byggda rampen (lite hjälp av elmotor) mm  har gjorts för hand.

Alla avloppsrör har bytts ut, ny armering har lagts och golven har gjutits om.

I början på juli upptäcktes trasiga rör ut till gatan, vilket medförde att hela entrépartiet ut till gatan fick grävas upp.

Lite siffror:

Ca 4 ton trämaterial (gamla förråden) har forslats bort

Ca 210 kubikmeter – 70 ton – sten, fyllnadsmassor, betong har forslats bort

Ca 62 ton makadam, grus och bergkross har sprutats in i källaren

Nuläget (8/11 2015) :

  • Just nu sker arbetet i gången utanför pannrum o tvättstuga och i pannrummet. Det mesta av bortforslandet av fyllnadsmassor är gjort.
  • I tvättstugan väntar vi på att betongen ska torka, sen ska ett acrylgolv läggas in innan maskinerna kan återmonteras. Väggarna är målade och ventilationen åtgärdad.
  • Övriga delar av källaren– golven är gjutna, väggarna är sprutmålade och ventilationen åtgärdad.
  • Återstår att montera nya förråden, montera takbelysning och måla golven

En rolig detalj – bland alla fyllnadsmassor i källaren hittades ett antal gjutformar för porslin från gamla Rörstrandsfabriken (se bild).