15/8 stängs hissen av

Måndag 15/8 stängs hissen av för renovering och uppdragning till sjätte våningen. Hissen kommer att vara avstängd i minst 6 veckor. Sannolikt dröjer det ytterligare innan hissen kan sättas igång.

För att underlätta för familjer med barnvagn kommer ett provisoriskt barnvagnsförråd att upprättas vid ingången från Lewi Pethrus gränd i slutet av vecka 33.

Vi hoppas givetvis att arbetet går så fort som möjligt.

Styrelsen