Förråd

Alla lägenheter har ett förråd i källaren. Håll det snyggt runt förråden. Inga prylar får, av brandsäkerhetsskäl, placeras i gångarna utanför förråden.